Penwythnos llwyddiannus iawn i’r Côr yn yr Ŵyl draw yn Carlow dros y penwythnos!

1af yn y gystadleuaeth Canu’n Draddodiadol a 2il yn y Côr Digyfeiliant!

Enillodd Math, un o’r baswyr yr Unawd Delyn a’r fraint o fod yn Delynor Yr Ŵyl!

Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd draw yn yr Ŵyl!

Gwyl Ban Geltaidd 2016

Gwyl Ban Geltaidd 2016

carlow 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *