IMG_2308-2

Sefydlwyd Côr Dre yng Nghaernarfon yn 2007 gan grŵp o bobl ifanc leol. Ers hynny rydym wedi cystadlu ac wedi ennill nifer o wobrau mewn Eisteddfodau lleol, yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Ŵyl Ban Geltaidd.

Mae 2017 eisioes yn flwyddyn brysur i’r côr, wrth i ni gystadlu yn rownd gyn-derfynol Côr Cymru, a’n gwaith caled yn recordio CD newydd yn Stiwdio Sain i ddathlu dengmlwyddiant ffurfio’r côr.

Rydym yn ymarfer pob Nos Iau yn festri Capel Salem, Caernarfon am 7.30yh ac mae yna groeso i aelodau newydd pob amser!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *