Eisteddfod Genedlaethol 2019

Wel am Steddfod i’w chofio. Dyma ni ar lwyfan y pafiliwn ac yn dathlu yn Bar Syched!

Diolch gymaint i’n harweinyddes Sian Wheway ac ein cyfeilyddion yr wythnos hon, Sion Elwyn a Steven Evans.

Hoe fach rwan cyn ailddechrau ym mis Medi. Os hoffech chi ganu a chymdeithasu, ymunwch â ni!

📸 Diolch i Iestyn Hughes am y llun o’r pafiliwn.